UIJUI

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 10.8.2018

Rekisterinpitäjä: UIJUI Oy, Annankatu 8 A, 00120 Helsinki, info@uijui.com

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus ja siitä aiheutuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen luovuttaminen on edellytyksenä sopimuksen syntymiselle. Verkkokaupastamme ei voi tilata tuotteita ilman henkilötietojen antamista. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee asiakkaitamme koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat: yrityksemme ja sen työntekijät, maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun, kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle, tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme, tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme ja IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme. Säilytämme henkilötietojasi: verkkokaupassa viiden vuoden ajan, sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan ja kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet: oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, tietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen, vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.